Bảng giá

Giàn phơi xếp ngang, giàn phơi nhập khẩu

Bảng Giá  dịch vụ KNK

1. Báo giá giàn phơi thông minh:

GIÀN PHƠI INOX MODEL 2013

STT

TÊN SP

QUY CÁCH

GIÁ BÁN

KHUYẾN MẠI

BẢO HÀNH

1

 A - 01

THANH 2,O m, 20 KHOEN NHỰA

530 000 Đ

 

12 THÁNG

 sức phơi 25kg 

2

A - 02

THANH 2,5 m, 24 KHOEN NHỰA

585 000 Đ

 

3

 A - 03

THANH 3,0 m, 30 KHOEN NHỰA

665 000 Đ

 

GIÀN PHƠI SERIES B MODEL 2013

4

 B - 01

THANH 2,Om , 20 KHOEN NHỰA

630000 Đ

 

15 THÁNG

 sức phơi 40kg 

5

B - 02

THANH 2,5m, 24 KHOEN NHỰA

685000 Đ

 

6

 B - 03

THANH 3,0 m, 30 KHOEN NHỰA

740 000 đ

 

GIÀN PHƠI SERIES  ZT  MODEL 2013

7

 ZT - 01

THANH 2,O m, 20 KHOEN NHỰA

650000 đ

 

15 THÁNG

 sức phơi 30kg 

8

 ZT - 02

THANH 2,5 m, 24 KHOEN NHỰA

690 000  đ

 

9

 ZT - 03

THANH 3,0 m, 30 KHOEN NHỰA

790000 đ

 

GIÀN PHƠI SERIES Y MODEL 2013

10

 Y - 01

THANH 2,O m, 20 KHOEN NHỰA

725 000 đ

 

18 tháng

sức phơi 40kg

 

11

  Y - 02

THANH 2,5 m, 24 KHOEN NHỰA

785 000 đ

 

12

  Y - 03

THANH3,O m, 30KHOEN NHỰA

810 000 đ

 

13

 Y - 04

THANH NHÔM , 40 LỖ TREO

1. 195. 000 đ

20 MÓC ÁO CAO CẤP 

GIÀN PHƠI CAO CẤP MODEL 2013

14

  J - 01

THANH NHÔM , 40 LỖ TREO

1 .2 50. 000 Đ

20 MÓC ÁO CAO CẤP 

18 tháng

sức phơi 40kg

15

 ZN - 01

THANH NHÔM , 40 LỖ TREO

1 350 .000 Đ

20 MÓC ÁO CAO CẤP 

16

 ZN -02

THANH NHÔM , 50 LỖ TREO

1 .5 80 000 Đ

20 MÓC ÁO CAO CẤP 

17

 ZY- 926

THANH NHÔM 50 LỖ (CÓ CHỮ NỔI  GLT  trên thanh )

1 .890 000 đ 

20 MÓC ÁO CAO CẤP 

24 tháng

18

 ZY- 928

THANH NHÔM bóng  80 /2thanh  LỖ (CÓ CHỮ NỔI  GLT  trên thanh )

2 .190 000 đ

12 móc nhôm cao cấp

19

  ZX - 01

3 thanh inox 1,0 m 18 khoen nhựa  (gắn tường)

555 000 đ

 

12 tháng

 sức phơi 18kg 

20

  ZX - 02

3 thanh inox 1,5 m 24  khoen nhựa (gắn tường)

725 000 đ

 

21

 ZX - 03

3 thanh inox 2,0m 30  khoen nhựa( gắn tường)

850 000 đ

 

 

2. Báo giá lưới an toàn ban công:

STT

Khối lượng

Đơn giá

1

                                                      Dưới 4m2 tính thành 4m2

220 000VNĐ

2

                                                        Từ 4m2 đến 10m2

200.000VNĐ

3

                                                       Từ 10m2 đến 40m2

189.000VNĐ

4

                                                          Trên 40m2

165.000VNĐ

 
3. Báo giá bạt che nắng mưa – Mái hiên di động:

STT

Khối lượng

Giá thị trường

Đơn giá

1

               Dưới 3,5m2

                Trên 10m2

650.000VNĐ/bộ

600.000VNĐ/ bộ

2

           Từ 3,5m2 đến 10m2

175.000VNĐ/1m2

165.000VNĐ/1m2

3

 

170.000VNĐ/1m2

160.000VNĐ/1m2

 

You are here: